Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018
Dodane przez jnicinska dnia Czerwiec 22 2017 10:12:10
Zapisz się do naszej szkoły kształcącej bezpłatnie
Aby uczyć się w naszej szkole nie jest wymagana matura, wystarczy ukończenie szkoły średniej.

Szkoła Policealna Medyczna w Zespole Szkół Medycznych ogłasza nabór na rok szkolny 2017/2018 na:

dzienne kierunki policealne


- o dwuletnim cyklu kształcenia
TECHNIK FARMACEUTYCZNY
TECHNIK MASAŻYSTA

- o rocznym cyklu kształcenia
OPIEKUN MEDYCZNY
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

kierunki dla dorosłych
- o rocznym cyklu kształcenia
OPIEKUN MEDYCZNY - zaoczny
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA - zaoczny

- o dwuletnim cyklu kształcenia

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ - zaoczny
TECHNIK MASAŻYSTA - stacjonarny (wieczorowy)

Przyjmujemy do szkoły także pracowników szpitali, DPS, opieki społecznej i in.

O przyjęciu kandydata na semestr I decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają następujące dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- wniosek o przyjęcie do szkoły, osobne dla każdego kierunku, na druku dostępnym w sekretariacie uczniowskim i na szkolnej stronie internetowej,
- zaświadczenie lekarskie z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy o możliwości nauki na wybranym kierunku /skierowanie na badanie do WOMP wydawane jest przez sekretariat uczniowski/,
- 3 podpisane fotografie.


BEZ OPŁATY REKRUTACYJNEJ!!!