ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH
w Bydgoszczy

Szkoła Policealna Medyczna

VIII LO

 

 

ul.SWARZEWSKA 10
85-731 BYDGOSZCZ
TEL. CENTR.(052) 342-37-53
FAX. (052) 342 55 00


Zespół Szkół Medycznych w Bydgoszczy składa się z 2 szkół: Szkoły Policealnej Medycznej i VIII Liceum Ogólnoksztłcącego.
! SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! pamiętajcie Szkoła Policealna Medyczna i VIII LO s± w Zespole Szkół Medycznych w Bydgoszczy jeste¶my otwarci dla chętnych !